Редакційна колегія

 

Редакційна колегія:

Головний редактор – Даниленко А.С., академік НААН, д-р екон. наук, професор,

                                     Білоцерківський НАУ

Заступник головного редактора – Сахнюк В. В., д-р вет. наук, професор, Білоцерківський НАУ

Відповідальний за випуск – Головаха В.І., д-р вет. наук, професор, Білоцерківський НАУ

Відповідальний секретар – Сокольська М.О., завідувач РВвідділу, Білоцерківський НАУ.

 

Члени редколегії:

Влізло В.В., д-р вет. наук, професор, академік НААН, Інститут біології тварин НААН

Івченко В.М., д-р вет. наук, професор, Білоцерківський НАУ

Ільніцький М.Г., д-р вет. наук, професор, Білоцерківський НАУ

Корнієнко Л.Є., д-р вет. наук, професор, Білоцерківський НАУ

Курдеко О.П., д-р вет. наук, професор, УО «Вітебська державна ордена

«Знак Пошани» академія ветеринарної медицини»

Левченко В.І., академік НААН, д-р вет. наук, професор, Білоцерківський НАУ

Марчук В.В., канд. пед. наук, ст. викладач, Білоцерківський НАУ

Ніщеменко М.П., д-р вет. наук, професор, Білоцерківський НАУ

Новак В.П., д-р біол. наук, професор, Білоцерківський НАУ

Рубленко М.В., д-р вет. наук, професор, академік НААН, Білоцерківський НАУ

Рубленко С.В., д-р вет. наук, професор, Білоцерківський НАУ

Стекольников А.А., д-р вет. наук, професор, чл.-кор. РАСГН,
                                               Санкт-Петербурзька державна академія ветеринарної медицини

Стефан Мартіно, Генеральний директор Національної ветеринарної школи,
                                               м. Ліон, (VelAgro Sup, Франція)